Бүртгүүлэх


  • Хүссэн хэмжээгээрээ олон файл хөрвүүлнэ
  • Багцаар байршуулах тул олон файлыг нэг нэгээр нь бус нэг дор чирэх, буулгах боломжтой болно
  • Файлуудыг 2ГБ-аас 100ГБ болгон хөрвүүлэх
  • 🚀 MOV.to-д нэмж хөрвүүлэх нэмэлт хэрэгслийг хүсэх чадвартай байх